Bøker

Forfatter

Barsel

Diktsamling

Tiden Norsk Forlag

2017

 

Kapittelforfatter

Les meg
Håndbok i litteraturformidling

Sakprosa

Ena forlag

2016